Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Гимназиална геометрия > Раздел 6

Урок 5: Уравнения за успоредни и перпендикулярни прави

Напиши уравненията на успоредни и перпендикулярни прави

Задача

Напиши уравнението на права, която е перпендикулярна на y=0,25x7 и минава през точката (6;8).