Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Гимназиална геометрия > Раздел 6

Урок 5: Уравнения за успоредни и перпендикулярни прави

Определяне на уравнения на перпендикулярни прави (пример 2)

Сал намира уравнението на права, перпендикулярна на друга права, която е зададена чрез наклон и отрез от оста у, и минава през определена точка.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Намери уравнението на права, перпендикулярна на тази права, която преминава през точката (2; 8)." Тази първа част от информацията, че тя е перпендикулярна на тази права ето тук – какво ни казва тя? Ако е перпендикулярна на тази права, ъгловият коефициент (наклонът) трябва да е отрицателното реципрочно на –2/5. Ъгловият коефициент е отрицателното реципрочно на –2/5. Отрицателното реципрочно на –2/5 е 5... Нека го направя в по-хубав цвят. По-хубав зелен цвят. Ако ъгловият коефициент на тази права е –2/5, уравнението на правата, която трябва да намерим, която е перпендикулярна – нейният ъглов коефициент ще е реципрочното. Тоест вместо 2/5 ще е 5/2. И вместо да е отрицателен, той ще е положителен. Това е отрицателното реципрочно на –2/5. Взимаш този отрицателен знак, той става положителен. Сменяш местата на петицата и на двойката, получаваш 5/2. Това ще е нашият ъглов коефициент. Можем да използваме уравнението по дадени точка от правата и ъглов коефициент Преминава през тази точка тук. Нека използваме уравнението по дадени точка и ъглов коефициент. у минус тази стойност на у, която трябва да е на правата, е равно на нашия ъглов коефициент... 5/2 по х минус тази х стойност. Стойността на х, когато у = 8. И това е уравнението на правата във вида по дадена точка от правата и ъглов коефициент. Ако искаш да го преработиш във вида по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Оу, можеш да използваш малко алгебрични действия. у – 8 е равно на... нека умножим по това 5/2. (5/2)х... –(5/2)*2 е просто 5. И после добавяме 8 към двете страни. Получаваш у = 5/2х. Добавяме 8 към –5. Това е +3. И сме готови.