Основно съдържание
Доказване на това, че вписаният ъгъл е половината от централния ъгъл, който отговаря на същата дъга.
Сортирай по: