Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:35

Доказателство: Правоъгълни триъгълници, вписани в окръжности