Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:34

Видео транскрипция

"Правата АС е допирателна в точка С на окръжност с център точка О." Това е правата АС, която е допирателна в точка С на окръжност с център точка О. "Каква е дължината на отсечката АС?" Каква е разстоянието тук между точка А и точка С? Окуражавам те да спреш видеото и да опиташ самостоятелно да отговориш. Приемам, че опита да решиш задачата. Ключовото нещо, което трябва да осъзнаем тук, е, че след като АС е допирателна на окръжността в точка С, това означава, че е перпендикулярна на радиуса от центъра на окръжността до точка С. Това тук е прав ъгъл. Това е полезно, защото сега знаем, че триъгълник АОС е правоъгълен триъгълник. Ако знаем две от страните му, можем да използваме Питагоровата теорема и да открием третата. Очевидно знаем ОС. Не знаем цялата страна ОА. Дават ни само, че АВ е равно на 2. Но можеш да се сетиш, че ОВ е радиус. Има същата дължина като всеки радиус. Така че това също ще е 3. Това е разстоянието между центъра на окръжността и точка на окръжността, точно както разстоянието между О и С. Така че това също е 3. Сега можем да разберем, че хипотенузата на този триъгълник има дължина 5. Трябва да намерим каква е дължината на отсечката АС. Нека наречем това – не знам... Ще нарека това х. Знаем, че х на квадрат плюс 3 на квадрат... просто прилагам теоремата на Питагор – ще е равно на хипотенузата на квадрат, ще е равно на 5 на квадрат. Знам, че това е хипотенузата. Това е срещуположната страна на 90-градусовия ъгъл. Това е най-дългата страна на правоъгълния триъгълник. х на квадрат плюс 9 е равно на 25. Изваждам 9 от двете страни и получаваме, че х на квадрат е равно на 16. Трябва да видиш веднага, че х е равно на 4. х е равно на 4. х е равно на дължината на отсечката АС, така че дължината на отсечката АС е 4.