If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обосноваване на построенията

Задача

Таня започнала с точка C и правата A, B, with, \overleftrightarrow, on top, след което построила правата C, E, with, \overleftrightarrow, on top.
Кои две твърдения, ако са изпълнени, гарантират, че A, B, with, \overleftrightarrow, on top е успоредна на C, E, with, \overleftrightarrow, on top?
Избери 2 от отговорите:
Заседна ли?
Заседна ли?