If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Доказване на еднаквост на триъгълници

Задача

Дадени са ABC иd DEF, за които AB=DE, BC=EF и mB=mE.
Следва обобщение на доказателството, че ABCDEF:
  1. С помощта на поредица от изометрични трансформации можем да изобразим ABC, така че A=D и B=E.
  2. Ако C и F са от една и съща страна спрямо DE, тогава C=F.
  3. Ако C и F са на срещуположните страни на DE, тогава можем да изобразим с помощта на осова симетрия ABC спрямо оста DE и тогава C=F, A=D и B=E.
Кое от следните твърдения обосновава, че C=F в стъпка 2?
Избери един отговор: