If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Еднаквост на триъгълници - преговор

Преговори признаците за еднаквост на триъгълници и ги използвай, за да определиш дали два триъгълника са еднакви.

Защо са толкова важни признаците за еднаквост на триъгълници?

Две фигури са еднакви тогава, и само тогава, когато можем да ги наложим една върху друга с помощта на изометрична трансформация. Тъй като при изометричните трансформации се запазват дължините и мерките на ъглите, всички съответстващи си страни и ъгли са еднакви. Това означава, че един начин да преценим дали два триъгълника са еднакви, е да измерим всички страни и ъгли.
Признаците за еднаквост на триъгълниците ни дават по-ефективен начин на работа! В повечето случаи само с 3 от размерите можем да установим дали два триъгълника са еднакви.
Можем да разделим всеки многоъгълник на триъгълници. Като използваме еднаквостта на триъгълниците, имаме сигурен начин да работим и с по-сложни фигури.

Какви са признаците за еднаквост на триъгълници?

Страна-ъгъл-страна (Първи признак за еднаквост на триъгълници)Ако две страни и ъгъл между тях на един триъгълник са съответно равни на две страни и ъгъл между тях от друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви.
Ъгъл-страна-ъгъл (Втори признак за еднаквост на триъгълници)Ако страна и двата прилежащи на нея ъгли от един триъгълник са съответно равни на страна и двата прилежащи на нея ъгли от друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви.
Ъгъл-ъгъл-страна (Втори обобщен признак за еднаквост на триъгълници)Ако страна и два ъгъла от един триъгълник са съответно равни на страна и два ъгъла от друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви (ако страните са еднакво разположни спрямо ъглите).
Страна-страна-страна (Трети признак за еднаквост на триъгълници)Ако страните на един триъгълник са съответно равни на страните от друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви.
Хипотенуза-катет (Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници)Ако хипотенуза и катет от един правоъгълен триъгълник са съответно равни на хипотенуза и катет от друг правоъгълен триъгълник, то двата триъгълника са еднакви..
Искаш ли да научиш повече за признаците за еднаквост на триъгълници? Виж това видео.

Защо няма признак страна-страна-ъгъл за еднаквост на триъгълници?

Когато две двойки съответни страни и една двойка съответни ъгли (като ъглите не са между страните) са съответно равни, тогава триъгълниците може да са еднакви, но не винаги.
В този случай обикновено няма достатъчно информация, когато ъгълът лежи срещу по-късата от двете известни страни в триъгълника. Трябва да сме особено внимателни, ако чертежът не е в мащаб.

Можем ли да сме сигурни, че двата триъгълника не са еднакви?

Един триъгълник има само 3 страни и 3 ъгъла. Ако знаем 4 различни размера на страни или 4 различни мерки на ъгли, тогава знаем, че триъгълниците не могат да са еднакви. Понякога знаем размерите, защото те са дадени на чертежа. В други случаи можем да използваме питагоровата теорема или факта, че сумата от вътрешните ъгли в триъгълника е 180 градуса, за да намерим липсващите ни размери.
Понякога просто няма достатъчно информация, за да определим дали триъгълниците са еднакви, или не са. Ако имаме само два съответно равни ъгли или само две съответно равни страни, тогава триъгълниците може да са еднакви, но не можем да сме сигурни.
Чертежите не винаги са направени в мащаб, така че не можем да приемем, че два триъгълника са или не са еднакви въз основа на това как изглеждат на чертежа. Това е особено важно, когато са дадени две страни и ъгъл, който не е между тях. Ако съответно равните ъгли са остри и чертежът не е в мащаб, тогава нямаме достатъчно информация, за да определим дали двата триъгълника са еднакви, или не, без значение какво виждаме на чертежа.

Провери знанията си

Задача 1
Еднакви ли са триъгълниците?
Триъгълниците не са начертани в съответния мащаб.
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ да решиш още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя aliceworld2021
    може ли повече информация за признаците за еднаквост на два триъгълника?
    (2 гласа)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.