Основно съдържание

Основи на геометрията

Учи
Упражнения
Измерване на ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Видове ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Връхни ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения с уравнения с кръстни ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъгли, които се допълват до 90 или 180 градуса (с онагледяване)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения за уравнения за събиране на ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъгли и успоредни правиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения с ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Намиране на мерките на ъглите между пресичащи се правиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на мерки на ъгли с помощта на триъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъгли на многоъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Правила за дължини на страните в триъгълник Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Видове четириъгълнициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъгли в четириъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Лице на триъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на успореднициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на трапецОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лица на фигури в квадратна мрежаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на съставни фигуриОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Радиус и диаметърОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на кръгОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Защриховани площиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Дължина на окръжностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Развивки на многостенОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на лице на повърхнина с развивкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лица на повърхниниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Преговори знанията си за ъгли, триъгълници, четириъгълници и лице.