If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи с подобни триъгълници (за напреднали)

Задача

Намери x.
x, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Дадени са два триъгълника A B C и A D E. Триъгълник A B C е над триъгълник A D E в точка A. Страната A C е по-къса от страната A E, а страната A B е по-къса от A D. Страната C B е с дължина две. Страната E D е с дължина единадесет. Страната A B е с дължина три. Отсечката B D е с дължина х. Ъгъл A B C и ъгъл A D E са по деветдесет градуса.
Заседна ли?
Заседна ли?