If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обем на сложни тела

Хайде да усложним малко нещата. Вече знаем как да изчисляваме обема на няколко различни тела. Сега ще ги комбинираме, за да решим практически примери с по-интересни и по-сложни тела.

Обем на съставни тела

Хайде да усложним малко нещата. Вече знаем как да изчисляваме обема на няколко различни тела. Сега ще ги комбинираме, за да решим практически примери с по-интересни и по-сложни тела.

Изчисляване на обем чрез изваждане

При пробиването на този блок се получил цилиндър. Всички размери са в милиметри. Да намерим обема на пробития блок.

Разделяне на тялото на части

Полученото тяло представлява правоъгълна призма, от която е изваден цилиндър.

Изчисляване на обемите на отделните тела

Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мм3

Колко е обемът на цилиндъра?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мм3

Пресмятане на разликата за определяне на общия обем

Да пресметнем разликата, за да определим обема.
Колко е крайният обем на пробития блок?
Избери един отговор:

Изчисляване на обем чрез събиране

Да разгледаме обема на палатка със следните размери. Всички размери са в метри. Основата на палатката е правоъгълник.

Разделяне на тялото на части

Прилича на триъгълна призма, но тя е твърде далеч от дъното. Можем да разделим тялото на две триъгълни призми и две половинки на пирамида.

Изчисляване на отделните обеми

Да пресметнем първо обема на триъгълната призма. Обемът на всички призми е равен на (площта на основата)(височината).
Колко е площта на триъгълната основа?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м2

Колко е обемът на триъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м3

Сега можем да намерим обема на пирамидата. ще съберем двете половинки пирамиди и ще намерим обема на тази цяла пирамида.
Обемът на произволна пирамида е равен на 13(площта на основата)(височината).
Колко е площта на правоъгълната основа на пирамидата?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м2

Колко е обемът на цялата пирамида?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м3

Пресмятане на сбора за определяне на общия обем

Накрая събираме обемите на триъгълната призма и пирамидата, за да намерим общия обем на палатката.
Колко е обемът на палатката?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м3

Задача с повишена трудност

Подострен молив има формата на правилен кръгъл конус, прикрепен към цилиндър със същия радиус. Моливът, до върха на писеца, има дължина 190мм, а площта на неподострената част е 40мм2. Обемът на молива е 7040мм3.
Трябва да намерим дължината p на подострената част от молива.

Изразяване на обемите чрез неизвестно

Изрази обема на конуса чрез p.

Изрази височината на цилиндъра чрез p.

Изрази обема на цилиндъра чрез p.

Изрази целия обем на молива чрез p.

Пресмятане на неизвестното

Сега можем да приравним получения израз за обема на молива на дадения обем, 7040мм3, и да пресметнем p.
Колко е дължината p на подострената част на молива?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мм

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.