If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на обем на тяло

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Уизли изработва сферични аквариуми с диаметър 30, start text, space, с, м, end text. Клиент си поръчва по-малък аквариум, чийто обем е наполовина на обема на аквариумите, които Уизли обикновено изработва.
Колко приблизително е диаметърът на по-малкия аквариум?
Закръгли отговора си до първия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, с, м, end text
Заседна ли?
Заседна ли?