If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на обем на тяло

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Уизли изработва сферични аквариуми с диаметър 30 см. Клиент си поръчва по-малък аквариум, чийто обем е наполовина на обема на аквариумите, които Уизли обикновено изработва.
Колко приблизително е диаметърът на по-малкия аквариум?
Закръгли отговора си до първия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см