If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Принципът на Кавалиери в две измерения

Ако две фигури имат еднаква височина и широчина във всяка точка от тяхната височина, те имат еднаква площ.

Принципът на Кавалиери в две измерения

Ключова идея: Ако две фигури имат равни start color #7854ab, start text, в, и, с, о, ч, и, н, и, end text, end color #7854ab и равна start color #a75a05, start text, ш, и, р, о, ч, и, н, а, end text, end color #a75a05 във всяка точка от височината, то те имат равна start color #208170, start text, п, л, о, щ, end text, end color #208170.
Чакай малко, ти това вече го знаеш! Провери го.
Правоъгълник с дължина 4 единици и височина 6 единици.
Колко е лицето на правоъгълника?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Успоредникът има дължина 4 единици и височина 6 единици.
Колко е лицето на успоредника?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Според принципа на Кавалиери тези фигури имат еднаква площ, тъй като имат еднаква височина left parenthesis, 6, right parenthesis и еднаква широчина left parenthesis, 4, right parenthesis във всяка точка по протежение на височината.

Принцип на Кавалиери за различни широчини

Понякога фигурата има различни широчини в различни точки от височината. Но принципът на Кавалиери отново може да се използва.
Съгласно принципа на Кавалиери кои от следните фигури имат еднаква площ?
Избери всички правилни отговори:

Опитай това

Колко е лицето на следната фигура?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.