If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обем на пирамида или конус

Откъде се появява коефициента 1/3 във формулата за обем на пирамида? Каква е връзката с обем на конус? А какво можем да кажем за наклонените пирамиди?

Какво представляват пирамидите и конусите?

Пирамида е колекцията от всички точки (включително) между основа с форма на многоъгълник и връх, който е в различна равнина от основата.
Друг начин да дефинираме пирамида е като множество от всички образи при хомотетии на основата, като център на хомотетията е върхът, а коефициентите на хомотетия са числата от 0 до 1.
Конус е обичайна фигура, подобна на пирамида, чиято основа е кръг или друга извита фигура вместо многоъгълник. Конусът има извити латерални стени вместо няколко триъгълни стени, но по отношение на обема конусът и пирамидата са еднакви.

Обем на пирамида

Формулата за обема V на пирамида е: V=13(площта на основата)(височината). Откъде идва тази формула?

Откъде е това 13 във формулата?

Представи си, че започваме с куб с дължина на ръба 1 единица. Можем да срежем този куб на 3 еднакви пирамиди.
Задача 1
Колко е обемът на всяка пирамида?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
кубични единици

Мащабиране на пирамида

Мащабирането на пирамида е същото като мащабирането на призмата, която е описана около нея. При мащабиране на пирамида с обем Vпървоначално с коефициенти на мащабиране r, s и t в три перпендикулярни посоки, тогава обемът Vмащабиран на мащабираната фигура е Vнемащабиранrst.
Задача 2
Следната пирамида е мащабирана версия на предишната пирамида с квадратна основа, като са използвани различни мащабиращи коефициенти във всяка посока.
Какъв е обемът на пирамидата с правоъгълна основа?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см3

Ключова идея: Обемът на пирамидата отново е 13 от обема на описаната призма, дори след като мащабираме и двете тела.

Разрязване на слоевете

Представи си, че сме срязали пирамидата на слоеве, които са успоредни на нейната основа. Можем да нарежем такива слоеве без да променим обема. Когато броят на слоевете клони към безкрайност, пирамидата започва да изглежда гладка.
Принципът на Кавалиери гласи, че докато не променяме височината или площта на напречните сечения, успоредни на основата, обемът също няма да се промени! Можем да използваме същата формула за обем на пирамида, независимо къде се премества върхът ѝ.
Задача 3
Колко е обемът на тази пирамида?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
м3

Промяна на формата на основата

При пирамидите има още едно удивително приложение на принципа на Кавалиери. Две основи могат да имат еднаква площ, но съвсем различна форма. Ако височината и площта на основата на две пирамиси или
тела са равни, тогава са равни и техните обеми, тъй като площта на всички напречни сечения, успоредни на основата, също трябва да са равни помежду си.
Следователно нашата формула Vпирамида=13(площ на основата)(височина) отново е приложима, независимо каква фигура е основата.
Задача 4,1
Следната пирамида има основа равностранен триъгълник.
Колко е обемът на тази пирамида?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см3

Как можем да получим 13 по друг начин

Друг начин, използван от математици като теб, за да докажат, че обемът на пирамидата е равен на 13 от обема на описаната призма, е като определят приблизително обема с помощта на призми.
Можем да моделираме пирамида с помощта на стълб от призми, точно както истинските пирамиди се изграждат от отделни блокове. Обемът, изчислен чрез този модел, е по-голям от реалния обем на пирамидата. Но колкото по-голям брой и по-тънки слоеве използваме, толкова по-точно определяме обема на пирамидата.
Брой слоевеОбем на пирамидата, изградена от блокчетаОбем на призмата
40,469
160,365
640,341
2560,335
10240,334
40960,333
13
Тъй като подобните на призма тела могат да имат за основа произволна затворена фигура и можем да приплъзнем призмите без да променяме техния обем, това отношение се запазва за всички подобни на пирамида тела, включително конусите.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.