If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приложение на принципа на Кавалиери

Задача

Дадени са следните цилиндър и конус.
Марсел опитал да използва принципа на Кавалиери, за да докаже, че двете тела имат равен обем.
"Лицата на основите са равни. Следователно лицата на съответните напречни сечения също са равни. Следователно обемите също трябва да са равни."
Коя е първата грешка, която е допуснал Марсел?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?