If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Образ на триъгълник при хомотетия: открий грешката

При хомотетията фигурите на само се свиват или уголемяват. Коефициентът на хомотетия променя разстоянието на всяка точка до центъра на хомотетия. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че триъгълник А'B'C' (А приб, В прим, С прим) е образ на триъгълник АВС при хомотетия с център точка Р и коефициент 3/4. Коя фигура показва точно триъгълник А'B'C', който е начертан с плътна линия. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно на въпроса. Преди дори да разгледаме предложените варианти, искам да помислим за това как всъщност ще изглежда образът при дадената хомотетия. Центърът на хомотетия е точка Р. Коефициентът е 3/4. Един начин да разсъждаваме е, че каквото и да е било първоначално разстоянието на точките от точка Р, след хомотетията то ще бъде 3/4 от тази стойност, но по същата права. Ще го определя приблизително. Ако точка С е тук, 1/2 ще е ето тук. Следователно 3/4 ще е ето тук. Точка С' ще бъде приблизително тук. Ако тази отсечка свързва точките В и Р, да видим, половината от разстоянието е ето тук. Значи 3/4 ще бъде ето тук. Значи точка В' ще се намира ето тук. После за тази отсечка половината разстояние е ето тук. Определям го на око. 3/4 ще е ето тук. Значи точка A' ще бъде ето тук. Значи точките A', B' и C' ще са приблизително ето тук. Виждаме точно това, което е показано в отговор С. Следователно отговор С изглежда верен. Ще го оградя, или ще го избера, ето така. Само да се уверим, че разбираме защо другите предложени отговори не са верни. Отговор А – изглежда, че хомотетията е с коефициент 3/4. Всички тези разстояния, всяка от тези страни на този триъгълник изглежда, че е 3/4 от първоначалния размер. Но изглежда, че центърът на хомотетия не е точка Р. Тук изглежда, че центърът на хомотетия е може би средата на отсечката АС. Защото изглежда, че всички разстояния са 3/4 от разстоянието до тази точка. Следователно в отговор А има различен център на хомотетия. Центърът на хомотетията не е точка Р, ето защо изключвам този отговор. После за отговор В ето тук – изглежда, че тук коефициентът на хомотетия не правилен. Всъщност и центърът на хомотетия, и коефициентът са различни. Все пак изглежда, че използват тази точка като център на хомотетия. Но коефициентът изглежда, че е много по-близък до 1/4 или до 1/3, а не до 3/4. Ето защо изключвам и този отговор. Избираме отговор С.