Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:19

Построяване на образ на отсечка при осева симетрия