If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подготовка за разглеждане на правоъгълни триъгълници и тригонометрия

Упражнявай се да изчисляваш дължината на страните на правоъгълен триъгълник с питагоровата теорема, да преобразуваш изрази с квадратен корен и да чертаеш правоъгълни триъгълници в контекст. Всичко това ще те подготви за изучаването на правоъгълните триъгълници и тригонометрията.
Да си припомним някои понятия, които ще са ни полезни, когато разглеждаме правъгълни триъгълници в курса "Гимназиална геометрия". Тук ще дадем обобщение на всички понятия, заедно с примери, връзки към упражнения и информация защо съответното понятие е нужно в предстоящите уроци.
Тази статия включва само понятия, които са изучавани в предишните курсове. Има и понятия, които се изучават в настоящия курс и са важни за осмисляне на правоъгълните триъгълници и тригонометрията. Ако все още не си овладял/а въвеждащия урок за подобие на правоъгълни триъгълници, ти препоръчваме да го преговориш, преди да продължиш напред с раздела.

Питагорова теорема

Какво е това и за какво ще го използваме?

Питагоровата теорема гласи: a2+b2=c2, където a и b са дължините на катетите на правоъгълния триъгълник, а c е дължината на хипотенузата. Съгласно тази теорема, ако знаем дължините на кои две страни в един правоъгълен триъгълник, то ние можем да пресметнем дължината на третата страна. Правоъгълните триъгълници се срещат навсякъде — в призми и пирамиди, когато изчисляваме разстояния по карти, даже са скрити в равностранните триъгълници!

Упражнение

Задача 1.1
Намери стойността на x в показания по-долу триъгълник.
Избери един отговор:

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на питагоровата теорема ще е полезен:

Опростяване на изрази с корен квадратен

Какво е това и за какво ще го използваме?

В геометрията функцията корен квадратен има за аргумент площта на квадрат и изходната ѝ стойност представлява дължината на страната на този квадрат. Ще използваме изрази с корен квадратен, когато изчисляваме дължината на страна с помощта на питагоровата теорема. Тригонометричните отношения за ъгли като 30°, 45° и 60° включват изрази с квадратни корени.

Упражнение

Задача 2.1
Опрости.
Премахни всички точни квадрати от знака за корен.
A72=

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на изразите, съдържащи квадратни корени, ще е полезен.

Визуализиране на правоъгълен триъгълник в контекст

Какво е това и за какво ще го използваме?

Спомняш ли си, че казахме, че правоъгълните триъгълници се крият навсякъде? За да приложим питагоровата теорема и тригонометрията в някакъв практически контекст, трябва да обърнем внимание къде се намира правият ъгъл и да определим какво представляват катетите и хипотенузата. След това трябва да определим какво представляват размерите в цялата картинка.

Упражнение

Задача 3.1
Пирамидата в американския град Мемфис е права пирамида с квадратна основа и височина 98 м. Дължината на всяка страна на основата е 180 м.
На кой чертеж е представена най-добре връзката между дадената информация за
и на пирамидата?
Избери един отговор:

В този случай не предлагаме упражнение, защото най-добрият начин да се упражниш, е да начертаеш самостоятелно правоъгълни триъгълници върху лист хартия или в програма по твой избор!

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които построяването на правоъгълни триъгълници ще е полезно:
До края на този раздел би трябвало да можеш да пресмяташ всички всички неозначени дължини и мерки на ъгли на чертежите, а не само тези, които се търсят в задачата. Върни се в края на раздела и виж колко много си научил/а!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.