Основно съдържание

Правоъгълни триъгълници и тригонометрия

Упражнения
Намери страните на равнобедрен триъгълник с питагоровата теоремаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери страните на равнобедрен триъгълник с питагоровата теоремаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Трудна задача с питагоровата теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Триъгълниците не винаги са прави (въпреки че и никога не са грешни), но когато са, се открива един вълнуващ свят от възможности. Не само че правите триъгълници са чудесни по един свой начин ( да си поиграем с думите), те са основата на много важни идеи в аналитичната геометрия (разстоянието между две точки в пространството) и тригонометрията.