If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на отношенията в правоъгълен триъгълник за приблизително определяне на мярка на ъгъл

Всички подобни правоъгълни триъгълници, които имат равни остри ъгли, имат равни отношения между дължините на страните. Ако знаем дължините на две от страните на правоъгълен триъгълник, можем да изчислим мерките на ъглите! Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадени са ни приблизителните отношения на дължините на страните за правоъгълни триъгълници, които имат остър ъгъл с мярка 25 градуса, 35 или 45 градуса. Тук е дадено, че ако вземем дължината на прилежащата страна към дължината на хипотенузата в триъгълник с остър ъгъл с мярка 25 градуса, това отношение ще е приблизително 0,91. За ъгъл 35 градуса отношението е 0,82, а после е дадено отношението и за ъгъл 45 градуса. След това за същите ъгли са ни дадени стойностите на отношението на други страни. "Използвай таблицата, за да определиш приблизително мярката на ъгъл D в триъгълника по-долу." Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да го определиш. Сега да го решим заедно. Каква информация ни е дадена за ъгъл D в този триъгълник? Дали са ни дължината на срещулежащата страна. Ще я означа, това е дължината на срещулежащата страна, която е 3,4. А коя е тази страна ето тук? Това прилежащата страна ли е, или е хипотенузата? Може би се изкушаваш да кажеш, че тази страна е прилежаща на нашия ъгъл, че това е едно от рамената или един от лъчите, които образуват този ъгъл, следователно това е прилежащата страна. Но си спомни, че прилежащата страна не може да бъде хипотенузата. А това съвсем очевидно е хипотенузата или най-дългата страна, страната, която лежи срещу правия ъгъл. Значи това тук е хипотенузата. Така че ни е дадена дължината на срещулежащата страна и дължината на хипотенузата. Да видим кое от тези отношения съдържа срещулежаща страна към хипотенуза? Да видим, първото отношение е прилежаща страна към хипотенуза. Второто отношение е хипотенуза – извинявам се – срещулежаща страна към хипотенуза. Точно това ни е нужно. Търсим дължината на срещулежащата страна към дължината на хипотенузата. В този случай колко е дължината на срещулежащата страна към дължината на хипотенузата? Това е 3,4 върху 8, което е приблизително равно на – ще го сметна ето тук – колко пъти осем се съдържа в 3,4? Осем не се съдържа в 3. Осем се съдържа в 34 четири пъти, 4 по 8 е 32, изваждам, ще се преместя малко надолу – и получавам остатък 2. Мога да сваля една нула, осем се съдържа в 20 два пъти, което е точността, която ни е дадена тук. Изглежда, че в този конкретен триъгълник и за този ъгъл на триъгълника, ако намерим отношението на дължината на срещулежащата му страна към дължината на хипотенузата, срещулежащата страна върху хипотенузата – това е 0,42. Това прилича на този случай ето тук. Това означава, че този ъгъл трябва да е 25 градуса. Приблизително 25 градуса.