If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подготовка за разглеждане на свойствата на трансформациите

Определянето на неизвестната мярка на ъгъл, площ или обиколка, мерките на ъглите при пресичане на две успоредни прави с трета ще ни помогне да се подготвим за изучаването на свойствата на трансформациите.
Да си припомним някои вече изучени понятия, които ще използваме, когато разглеждаме трансформациите по-задълбочено. След това ще разгледаме как те ще ни послужат при разглеждането на свойствата на трансформациите.

Пресмятане на мерки на ъгли в триъгълници

Упражнение

Задача 1
Намери стойността на x в показания по-долу триъгълник.
x, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degree

За още упражнения виж Пресмятане на ъгли в триъгълници.

Къде ще използваме това?

Когато можем да трансформираме една фигура в друга с помощта само на изометрични трансформации, тогава двете фигури са еднакви. Ще използваме еднаквостта, както и други зависимости, например като факта, че сборът от мерките на вътрешните ъгли в един триъгълник е 180, degree, за да намираме неизвестните размери.
Ще използваме това умение в упражнението Пресмятане на размери с помощта на изометрични трансформации.

Пресмятане на лице и обиколка

Упражнение

Задача 2.1
 • Електричен ток
Колко е лицето на правоъгълника?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни сантиметра

Къде ще използваме това?

Изометричните трансформации запазват дължините, така че можем да използваме известните размери на една фигура, за да изчисляваме обиколката или лицето на друга, еднаква на нея фигура.
Ще използваме това умение в упражнението Пресмятане на размери с помощта на изометрични трансформации.

Използване на мерките на ъглите, образувани при пресичане с трансверзала

Упражнение

Задача 3
По-долу има две успоредни прави, пресечени с трета.
Означи мерките на всички ъгли.
Можеш да използваш всеки етикет толкова пъти, колкото ти е нужно.
Щракни върху всяка точка от изображението, за да избереш отговор.

За допълнителни упражнения виж Ъгли, образувани от успоредни прави.

Къде ще използваме това?

Изометричните трансформации запазват мерките на ъглите. Зависимостите на ъглите при пресичане с трансверзала ще ни помогне да обясним защо транслацията и хомотетията изобразяват правите в успоредни на тях прави, но ротацията и осевата симетрия не го правят.
Ето няколко упражнения, в които се използват зависимостите при ъглите, образувани при пресичане на две успоредни прави с трета:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.