If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дължина на дъга за параметрични криви

Задача

Дадена е параметричната крива:
x=cos(2t)y=6t3
С кой интеграл можем да представим дължината на кривата в интервала от t=a до t=b?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?