If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне площ чрез функции, зададени с полярни координати (с калкулатор)

Задача

Нека R да е цялата област под оста x, която е оградена от полярната крива r=θsin2(θ), както е показано на чертежа.
Колко е площта на R?
Използвай калкулатор и закръгли отговора си до третия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Заседна ли?
Заседна ли?