If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към намиране на площ, ограничена от криви (полярни координати)

Задача

Нека R да е областта, ограничена от полярната крива (крива, чието уравнение е записано в полярни координати) r(θ)=22cos(θ), като 2π3θπ.
Кой от следните интеграли представя площта на областта R?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?