If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ, ограничена от криви (полярни координати)

Задача

Нека R да е областта в първи и втори квадрант, ограничена от полярната крива (крива, чието уравнение е записано в полярни координати) r, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, sine, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis, както е показано на чертежа.
Кой интеграл представя площта на областта R?
Избери един отговор:
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?