If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ, ограничена от криви (полярни координати)

Задача

Нека R да е областта в първи и втори квадрант, ограничена от полярната крива (крива, чието уравнение е записано в полярни координати) r(θ)=sin2(θ), както е показано на чертежа.
Кой интеграл представя площта на областта R?
Избери един отговор: