If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ между две криви, зададени с полярни координати

Задача

Нека R да е областта в първи и втори квадрант, която е ограничена вътре в полярната крива (крива, чието уравнение е записано в полярни координати) r, equals, 3 и вътре в полярната крива r, equals, 2, plus, 2, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis, както е показано на чертежа. Кривите се пресичат в theta, equals, start fraction, pi, divided by, 3, end fraction.
Кой интеграл представя площта на областта R?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?