If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ между две криви, зададени с полярни координати

Задача

Нека R да е областта в първи и втори квадрант, която е ограничена вътре в полярната крива (крива, чието уравнение е записано в полярни координати) r=3 и вътре в полярната крива r=2+2cos(θ), както е показано на чертежа. Кривите се пресичат в θ=π3.
Кой интеграл представя площта на областта R?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?