Основно съдържание

Диференциални уравнения

Учи
Диференциални уравнения. ВъведениеСъставяне на диференциално уравнение
Упражнения
Съставяне на диференциални уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Полета на направленията — въведениеРешен пример: намиране на уравнение от дадено поле на направлениятаРешен пример: намиране на поле на направленията по дадено уравнениеРешен пример: създаване на поле на направленията
Упражнения
Полета на направленията и уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Приблизително намиране на интегрални криви в полета на направлениятаРешен пример: обхват на кривата на решение по по дадено поле на направленията
Упражнения
Логика при използването на полета на направлениятаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Диференциалните уравнения са уравнения, които включват както функцията, така и нейната производна (или производни от по-висок ред). Например y=y' е диференциално уравнение. Научи как да намираш и представяш решения на опростени диференциални уравнения.