If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диференциални уравнения: Текстови задачи върху логистичния модел

Задача

Популацията P(t) от мишки на една поляна след t години се описва с логистичното диференциално уравнение dPdt=3P(1P2500), като началната популация е 1000 мишки.
Какъв е размерът на популацията (броят на мишките), когато тя расте най-бързо?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мишки