If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диференциални уравнения: Текстови задачи върху логистичния модел

Задача

Популацията P, left parenthesis, t, right parenthesis от мишки на една поляна след t години се описва с логистичното диференциално уравнение start fraction, d, P, divided by, d, t, end fraction, equals, 3, P, dot, left parenthesis, 1, minus, start fraction, P, divided by, 2500, end fraction, right parenthesis, като началната популация е 1000 мишки.
Какъв е размерът на популацията (броят на мишките), когато тя расте най-бързо?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
мишки
Заседна ли?
Заседна ли?