If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на уравнения с отделящи се променливи

За да решим едно диференциално уравнение чрез разделяне на променливи, трябва да можем да го приведем във вида f(y)dy=g(x)dx, където f(y) е израз, който не съдържа x, а g(x) е израз, който не съдържа y.
Не всички диференциални уравнения са такива. Например dydx=x+y не може да се приведе във вида f(y)dy=g(x)dx, колкото и да се опитваме.
Всъщност, голямо предизвикателство в разделянето на променливи е да се определи къде този метод е приложим. Диференциалните уравнения, които могат да се решат чрез разделяне на променливите, се наричат диференциални уравнения с разделящи се променливи.
Тогава как можем да разберем дали едно уравнение е с разделящи се променливи? Най-често срещаните уравнения са такива, където dydx е равно на произведението или частното на f(y) и g(x).
Например dydx=g(x)f(y) може да се преобразува в f(y)dy=g(x)dx, когато се умножи по f(y) и dx.
Също така dydx=f(y)g(x) може да се преобразува в 1f(y)dy=g(x)dx, когато се раздели на f(y) и се умножи по dx.
Тук имаме няколко конкретни примера:
dydx=sin(y)f(y)ln(x)g(x)1sin(y)dy=ln(x)dx
dydx=x35xg(x)eyf(y)eydy=(x35x)dx
dydx=yf(y)cos(x)g(x)1ydy=1cos(x)dx
Други уравнения трябва малко да се обработят, преди да са във вида dydx=f(y)g(x). Например, трябва да извадим пред скоби х в дясната страна на dydx=xy7x, за да стигнем до желания вид:
dydx=xy7x=xg(x)(y7)f(y)
Задача 1
Може ли това диференциално уравнение да се реши с разделяне на променливите?
dydx=3yx2y
Избери един отговор:

Задача 2
Може ли това диференциално уравнение да се реши с разделяне на променливите?
dydx=4x+5y+4
Избери един отговор:

Задача 3
Може ли това диференциално уравнение да се реши с разделяне на променливите?
dydx=2yx
Избери един отговор:

Искаш ли още да се упражняваш? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.