If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: идентифициране на уравнения с отделящи се променливи

Уравненията с отделящи се променливи могат да бъдат представени във вид dy/dx=f(x)g(y). Да видим как анализираме различни ДУ, за да проверим дали променливите им са отделящи се.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Кои от тези диференциални уравнения са с отделящи се променливи? Приканвам те да оставиш видеото на пауза и да опиташ да разбереш. Моят начин да разбера това е да опитам да намеря производната, и ако успея да го направя, ако получа DY/DX равно на някаква функция от Y по друга функция от Х, тогава уравнението ще е с отделящи се променливи. Успях да го преобразувам, като разделих двете страни на G(Y), получих 1 върху G(Y), което също е функция на Y, по DY равно на H(Х) по DX. Ще стигнеш от това първо уравнение до второто уравнение, като просто разделиш двете страни на G(Y) и умножиш двете страни по DX. Тогава ще е ясно, че уравнението е с отделящи се променливи. Можеш да интегрираш двете страни. Но най-важното е да намериш производната и да видиш дали може да го преобразуваш във форма, която има произведение на функция на Y по функция на X. Да направим това с първото уравнение тук. Ако извадя Y от двете страни... Искам да намеря производната на Y спрямо Х. Ще получа Х по Y прим, това е производната на Y спрямо Х, е равно на 3 – Y. Извадих Y от двете страни. Да видим, ако разделя двете страни на Х, дали ще получа производната на Y спрямо Х. Ще го запиша така, равно на 3 минус Y по 1 върху Х. Очевидно успях да запиша производната като произведение на функция от Y по функция от Х. Значи уравнението наистина е с отделящи се променливи. Мога да ти покажа, като умножа двете страни по DX и ги разделя на 3 – Y, ще получа 1 върху 3 минус Y по DY равно на 1 върху Х по DX. Oчевидно това уравнение е с отделящи се променливи. Сега да преминем към второто уравнение. Ще използвам същия метод, но ще пиша в различен цвят, за да не се смесят сметките ни. И така, да видим второто уравнение: ако извадя 2Х и 2 Y от двете страни... да не бързам толкова, опитвам се с две неща едновременно. Искам да извадя 2Х от двете страни. После ще извадя 2Y от двете страни. И така, ще извадя 2Y от двете страни. Ще добавя единицата също към двете страни, събирам с 1 отляво и отдясно. И какво ще получа, като направя това? Това ще стане нула, това също е нула, тук също има нула. Остава 2 по производната на Y по отношение на Х, равно на минус 2Х минус 2Y плюс 1. Сега виждам, че мога и да разделя всичко на 2; ще получа производната на Y по отношение на Х равна на, отдясно ще получа, като разделя на две, минус X минус Y плюс 1/2. Не мога да видя как да запиша това като произведение на функция на X и функция на Y. Мисля, че това уравнение не е с отделящи се променливи. Не знам как бих могъл да представя това като функция на Х по функция на Y. затова казвам, че това уравнение не е с отделящи се променливи. Следващото уравнение вече е разписано като функция на Х по функция на Y. Очевидно то е с отделящи се променливи. Ако трябва да направя отделянето, мога да преобразувам производната като DX / DY. Умножавам двете страни по DX. После ги разделям на този израз и ше получа 1 върху Y на квадрат плюс Y по DY равно на Х на квадрат плюс Х по DX. Очевидно променливите се отделят. И така, макар този да е последният пример, той е интересен. Тук производната е разпределена ето така. Да видим, ако извадим пред скоби производната, ще изразя DY / DX. Изнасям я пред скоби. Получавам DY / DX по Х плюс Y равно на Х. Сега да разделим двете страни на (X + Y), получавам DY / DX равно на Х върху (Х + Y). С познатите ми средства на алгебрата как да разделя Х от Y, за да запиша това като функция на Х по функция на Y? Не виждам такъв начин. Значи това не е с отделящи се променливи. Само първото и третото уравнение са.