If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Контекстуални и аналитични приложения на интегрирането (с използване на калкулатор)

Задача

Една частица се движи успоредно на оста x със скорост v(t)=ln(t2+5t+1).
Колко е преместването на частицата между t=1 и t=5?
Използвай графичен калкулатор и закръгли до третия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi