If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Контекстуални и аналитични приложения на интегрирането (с използване на калкулатор)

Задача

Една частица се движи успоредно на оста x със скорост v, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, natural log, left parenthesis, t, squared, plus, 5, t, plus, 1, right parenthesis.
Колко е преместването на частицата между t, equals, 1 и t, equals, 5?
Използвай графичен калкулатор и закръгли до третия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?