If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ на област, оградена от криви, които се пресичат в повече от две точки (с помощта на калкулатор)

Задача

Нека f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, cosine, left parenthesis, start fraction, pi, x, divided by, 3, end fraction, right parenthesis и g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, dot, start fraction, 8, minus, x, divided by, x, plus, 6, end fraction, minus, 1. Нека R и S да са две области, оградени от графиките на функциите f и g, както е показано на чертежа.
Намери сумата от площите на областите R и S.
Използвай графичен калкулатор и закръгли отговора си до третия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?