If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площ на област, оградена от криви, които се пресичат в повече от две точки (с помощта на калкулатор)

Задача

Нека f(x)=2cos(πx3) и g(x)=28xx+61. Нека R и S да са две области, оградени от графиките на функциите f и g, както е показано на чертежа.
Намери сумата от площите на областите R и S.
Използвай графичен калкулатор и закръгли отговора си до третия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi