If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Метод на кръговете: ротация на графика на функция около координатните оси

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека R да е областта в първи квадрант, ограничена от оста x, оста y и кривата y=9x2.
При ротация на R около оста y се получава тримерно тяло.
Колко е обемът на тримерното тяло?
Дай точен отговор, изразен чрез π.