If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Метод на кръговете: ротация на графика на функция около оси, различни от координатните оси

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека R да е областта, ограничена от правата x, equals, 1, правата y, equals, 2, правата y, equals, 4 и кривата y, equals, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis, squared.
При ротацията на R около правата x, equals, 1 се получава тримерно тяло.
Какъв е обемът на тялото?
Дай точен отговор, изразен чрез pi.
Заседна ли?
Заседна ли?