If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Метод на кръговете: ротация на графика на функция около оси, различни от координатните оси

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека R да е областта, ограничена от правата x=1, правата y=2, правата y=4 и кривата y=(x1)2.
При ротацията на R около правата x=1 се получава тримерно тяло.
Какъв е обемът на тялото?
Дай точен отговор, изразен чрез π.