If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на вертикален кръг, получен при въртене на графиката на функция около вертикална права

Ще изчислим интеграла от последното видео. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео съставихме определен интеграл, за да изчислим обема на това тяло, подобно на обърнат купол, В това видео искам да изчислим този определен интеграл. За да го направим, трябва просто да развием този израз, този квадратен корен от (у + 1) + 2, цялото на квадрат. Да го направим. Това ще бъде равно на π по определен интеграл от у = –1 до у = 3. За да развием това, трябва да намерим корен квадратен от (у + 1), повдигнато на квадрат, което ще бъде просто (у + 1). След това ще имаме 2 пъти произведението на двата члена. 2 пъти 2 по корен квадратен от (у + 1) ще стане 4 по квадратен корен от (у + 1). и после имаме 2 на квадрат, което е + 4. Цялото това нещо е умножено по dу. Можем малко да го опростим. Имаме 1 + 4. Събираме 1 и 4 и получаваме 5. Сега можем вече да намерим примитивната функция. Това е равно на π по... намираме примитивната функция на това – π по... ще използвам различни цветове. Примитивната функция на у е просто у^2 върху 2. Примитивната функция на 4 по квадратен корен от (у + 1)... можеш да го представиш като 4(у +1) на степен 1/2. Можем да използваме интегриране със заместване, което вероятно вече ти е доста лесно и можеш да го направиш наум. Имаме у + 1 на степен 1/2. Производната на (у + 1) е просто 1, което имаме ето тук. ако направим интегриране чрез заместване, можеш да положиш u = у + 1. Тази примитивна функция е равна на... Ако увеличим този степенен показател, получаваме 3/2 по реципрочната стойност 2/3: 2/3 по 4 е 8/3. Значи плюс 8/3 по (у + 1) на степен 3/2. Можеш да направиш проверка. Производната на това ще ни даде този израз ето тук. 3/2 по 2/3 е равно на 4. Намаляваме степенния показател на (у + 1) с 1 и става на 1/2 степен. И накрая имаме... да видим. Какъв цвят още не съм използвал? Накрая получаваме това 5. Примитивната функция на 5 е просто 5у. И сега ще го изчислим за 3 и за –1. За у = 3 и за у = –1. Значи това ще е равно на π. Да го сметнем първо за 3. 3 на квадрат върху 2 е 9/2. 3 + 1 е 4 на степен 3/2. Сега това – да видим. Ако корен квадратен от 4 е 2, 2 на 3 степен е 8, 8 по 8/3 е 64/3, значи 64/3. Имаме 5 по 3. Това е 15... плюс 15. И от това ще извадим този израз, изчислен за –1. Имаме –1 на квадрат върху 2. Това е просто 1/2. –1 плюс 1 е 0 на степен 3/2. Това ще бъде 0 по 8/3. Цялото това е 0, значи дори няма да го пишем. И накрая имаме –1 по 5. Това е –5. И вече сме почти на финала. Остава да направим само още малко сметки, да съберем тези дроби. Да го направим. Цялото това нещо се опростява до π по... изглежда... да видим. Най-малкото общо кратно на тези знаменатели е 6. Да приведем всички дроби към общ знаменател 6. 9/2 е равно на 27/6. 64/3 е равно на 128/6. 15 е равно на 90/6. 1/2 е равно на 3/6. Трябва да умножим по това –1. Тук става –3/6. Минус по минус е плюс. 5 е равно на 30/6, значи плюс 30/6. Това ще ни даде – знаменателят е 6. Умножаваме по π. Имаме това пи тук. И остава само да сметнем числителя. Да видим мога ли да го направя без калкулатор. 27 + 128 е равно на... да видим. Това е 140, 155? Вярно ли е? 155? Да видим, 48 плюс 7 е... да, 155 е. Плюс 90 ни дава 245. Така ли е? Да. Плюс 90 е 245. Вадим от това 3 и получаваме 242. После добавяме 30 и получаваме 272. Получихме 272π/6. И после можем... да видим. 272 и 6 се делят на две. Значи това е равно на... 272 делено на 2 е равно на 136π върху.. Ако разделим знаменателя на 2, остава върху 3. Нали така? Да. 136π/3. 136 не се дели на 3. Значи го опростихме максимално. Това е обемът на това тяло с формата на обърнат купол.