If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Площи на хоризонтални участъци между криви

Задача

Дадена е графиката на x, equals, start fraction, 18, divided by, square root of, 9, y, plus, 19, end square root, end fraction.
Колко е площта, ограничена от кривата, оста y, правата y, equals, 5 и правата y, equals, 9?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни единици
Заседна ли?
Заседна ли?