If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за движение (с интеграли)

Задача

Една частица се движи успоредно на оста x със скорост v(t)=3t+2. В момента t=0 нейното местоположение е 3.
Какво е местоположението s(t) на частицата в произволен момент t?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?