If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на обем чрез напречни сечения: квадрати и правоъгълници (въведение)

Задача

Нека f(x)=5x и g(x)=2sin(πx6). Нека R да е областта, ограничена от графиките на f и g и оста y.
Областта R е основа на тяло. За всяка стойност наx напречното сечение на тялото, което е перпендикулярно на оста x, е правоъгълник, чиято основа лежи в R, и чиято височина е 2x.
Чрез кой от тези определени интеграли можем да изразим обема на тялото?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?