If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 3

Урок 12: Обем: Метод на пръстените (ротация на графиката на функцията около други оси)

Метод на пръстените: въртене на графиката на функцията около оси, различни от оста х или оста у

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека R да е областта, ограничена между графиките на функциите y, equals, square root of, x, end square root и y, equals, start fraction, x, divided by, 3, end fraction.
При ротацията на R около правата x, equals, minus, 1 се получава тримерно тяло.
Какъв е обемът на тялото?
Дай точен отговор, изразен чрез pi.
Заседна ли?
Заседна ли?