If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Интеграли

0

Възможни точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за Майсторство

Упражнения

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за Майсторство

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за Майсторство

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3700 точки за Майсторство!

За този урок

Определеният интеграл е функция, която ни дава площта под кривата на тази функция. Друго често срещано тълкуване е, че интегралът от скоростта на изменение на една функция описва натрупването на величината, чиято скорост на изменение е дадена. Можем да сметнем с приближение интегралите, като използваме суми на Риман, и да дефинираме определените интеграли, като използваме границите на сумите на Риман. Фундаменталната теорема на математическия анализ дава връзката между интегралите и производните и може да се използва, за да се изчисляват различни определени интеграли.