If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на поведението на функции на натрупването

Задача

Това е графиката на фунцията f.
Нека g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, integral, start subscript, 0, end subscript, start superscript, x, end superscript, f, left parenthesis, t, right parenthesis, d, t.
Как с помощта на математическия анализ можем да обясним факта, че g има относителен минимум при x, equals, c?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?