If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определеният интеграл като граница на Риманова сума

Определените интеграли представляват точната площ под дадена крива и Римановите суми се използват за апроксимиране на такава площ. Но ако вземем сума на безкрайно много безкрайно тесни правоъгълници (като граница), получаваме точната площ, т.е. определения интеграл. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече разгледахме няколко урока, в които апроксимирахме площ под крива, като разделихме площта на правоъгълници и след това намерихме сумата от лицата на тези правоъгълници, като приближение. Това всъщност беше първият пример, който разгледахме и където всички правоъгълници има една и съща широчина. Следователно разделихме интервала на равни части между двете граници, т.е. между a и b. А височината на един правоъгълник беше функцията, изчислена в лявата крайна точка на всеки правоъгълник. И искахме да обобщим метода като го запишем с означението сигма. Изглеждаше като нещо такова. Това беше един случай. По-късно разгледахме пример, където дефинираме височината чрез стойността на функцията в дясната крайна точка или в средната точка. А след това дори построявахме трапеци. Всички тези задачи са примери за риманови суми. Това ето тук е Риманова сума. Когато хората говорят за риманови суми, имат предвид по-общо понятие. Не е необходимо да го правиш по този начин. Може да използваш трапеци. Дори не е нужно участъците да са с равна широчина. Използвах равни участъци, защото така нещата са малко по-прости като идея. А това тук е портрет на човека, на когото са кръстени римановите суми. Това е Бернхард Риман. Той е допринесъл много за математиката. Но това, с което е най-известен, или поне ако учиш първият курс по анализ, е римановата сума, и как ето това се използва за дефиниране на риманов интеграл. Нютон и Лайбниц и двамата достигат до идеята за интеграл, когато са създавали анализа, но римановият интеграл е най-използваната официална, и дори бих казал строга дефиниция за това какво е интеграл. Както можеш да си представиш, това е пример за риманова сума. Ето тук имаме n брой фигури. Колкото по-голямо число е n, толкова по-точно ще бъде приближението. Неговото определение за интеграл, което е действителната площ под кривата, или определението му за определен интеграл, което е действителната площ под една крива между a и b, е следното: вземаме тази риманова сума – не е задължително да е тази, може да е произволна друга – и да намерим границата, когато n клони към безкрайност. Нека да го изясним. Какво се случва, когато n клони към безкрайност? Нека начертая друг чертеж ето тук. Нека това е оста у. Това е оста х. Това е моята функция. Ако n клони към безкрайност – и това е a, а това b – то просто ще имаме огромно количество правоъгълници. Все едно да построим буквално безброй правоъгълници тук. По този начин ще намерим все по-добро и по-добро приближение за истинската площ. Истинската площ под кривата е означена чрез интеграл от a до b, от f от x, умножено по dx. Сега вече разбираш откъде идва това или как са свързани тези означения. Или поне, както аз си представям, че са свързани. Делта x (dx) е широчината на всеки един от тези участъци. Това ето тук е делта х. Ето това е делта х. Това е друго делта х. А това друго делта х. Подходящ начин за идеята на това, какво е dx, или какво е диференциал, е към какво клони dx, ако стане безкрайно малко число. Може да го изразим като – и това не е строг начин да го разглеждаме – безкрайно малко число. Не е 0, но е безкрайно малко делта х. Ето така можеш да мислиш за него. Отново ще го изкажем. Имаш една функция, умножена по много малко изменение делта х. И сумираш, въпреки че сумираш безкрайно много от тези неща, от a до b. Засега ще спрем дотук, за да може да разбереш връзката. Знаеш как се наричат тези неща. И отново, това ето тук, не е единствената Риманова сума. Всъщност това често е наричано лява риманова сума, ако използваш правоъгълници. Може да съставиш и дясна риманова сума. А може да използваш и средната точка. Или да използваш трапец. Ако намериш обаче границата на всяка една риманова сума, когато n клони към безкрайност, то това, което получаваш, е римановата дефиниция за интеграл. Досега не сме обсъждали как всъщност да се изчисли това. Засега това е само дефиниция. Ще обясним как се прави в бъдещи уроци.