If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 6: Фундаментална теорема на анализа и функции на натрупването

Намиране на производна с фундаменталната теорема на анализа: верижно правило (за диференциране на сложна функция)

Фундаменталната теорема на анализа ни казва как да намерим производна от интеграл от 𝘢 до 𝘹 от дадена функция. Но ако вместо 𝘹 имаме функция от 𝘹, например sin(𝘹)? Тогава, естествено, ще използваме правилото за намиране на производна на сложна функция (т.нар. верижно правило).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че имаме функцията F(х), която ще дефинираме като определен интеграл от 1 до синус от х, тук имаме интересна горна граница – от 2t – 1, dt, разбира се. Любопитни сме да намерим на колко е равно F'(х). Спри видеото на пауза и виж дали можеш да го определиш. Добре. Може би те затруднява този начин на записване, когато горната граница не е х, а в този случай е синус от х. Ако беше просто х, можеше да използваме фундаменталната теорема на анализа. Само да преговорим, ако имаме някаква функция, ще я нарека h(х), ако имаме h(х) е равна на определения интеграл от 1 до х от (2t – 1), dt, от фундаменталната теорема на анализа знаем, че h'(х) ще е равно просто на вътрешната функция, като заменим t с х. Щеше да бъде (2х – 1), много лесно. Но това не е толкова лесно. Вместо х тук горе, горната граница е синус от х. Един начин да разглеждаме това, е ако дефинираме g(х), която е равна на синус от х, тогава нашето F(х) може да изразим като е равна на h от, вместо от х, навсякъде, където има х, го заместваме със синус от х, значи става h(g(х)). Можеш да видиш g(х) ето тук. Значи заместваме x с g(х) и в този израз получаваш h(g(х)) и това е F(х). Защо правя всичко това? Това може би ти напомня за правилото за производна на сложна функция. Ако това е вярно, това означава, че F'(х) ще е равно на h'(g(х)), по g'(х). Колко е това? Вече знаем колко е h'(х), искам да го направя с различен цвят. Тази част ето тук е равна – навсякъде, където има х, ще го заместя с g(х), и става 2 по синус от х минус едно. Това е това ето тук, и сега, колко е g'(х)? g'(х), разбира се, производната на синус от х е косинус от х, значи е косинус от х. Тази част ето тук е равна на косинус от х. И можеш да продължиш. Можем да опитаме да опростим малко или да го запишем по различни начини, но отговорът е това.