If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 8: Свойства на определените интеграли

Преговор на свойствата на определените интеграли

Преговори свойствата на определените интеграли и ги използвай, за да решаваш задачи.

Какви са свойствата на определения интеграл?

Сбор/Разлика: ab[f(x)±g(x)]dx=abf(x)dx±abg(x)dx
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Умножение с константа: abkf(x)dx=kabf(x)dx
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Обръщане на интервала: abf(x)dx=baf(x)dx
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Интервал с нулева дължина: aaf(x)dx=0
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Събиране на интервали: abf(x)dx+bcf(x)dx=acf(x)dx
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.

Упражнения 1: Графично използване на свойствата

Задача 1.1
20f(x)dx+03f(x)dx=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мерни единици2

Искаш ли да решаваш още такива задачи? Пробвай това упражнение.

Упражнения 2: Алгебрично използване на свойствата

Задача 2.1
13f(x)dx=2
13g(x)dx=5
13(3f(x)2g(x))dx=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да решаваш още такива задачи? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.