If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 8: Свойства на определените интеграли

Преговор на свойствата на определените интеграли

Преговори свойствата на определените интеграли и ги използвай, за да решаваш задачи.

Какви са свойствата на определения интеграл?

Сбор/Разлика: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, open bracket, f, left parenthesis, x, right parenthesis, plus minus, g, left parenthesis, x, right parenthesis, close bracket, d, x, equals, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus minus, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Умножение с константа: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, k, dot, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, k, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Обръщане на интервала: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, integral, start subscript, b, end subscript, start superscript, a, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Интервал с нулева дължина: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, a, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, 0
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.
Събиране на интервали: integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, b, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus, integral, start subscript, b, end subscript, start superscript, c, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, integral, start subscript, a, end subscript, start superscript, c, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x
Искаш ли да научиш повече за това свойство? Гледай това видео.

Упражнения 1: Графично използване на свойствата

Задача 1.1
 • Електричен ток
integral, start subscript, minus, 2, end subscript, start superscript, 0, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, plus, integral, start subscript, 0, end subscript, cubed, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
мерни единициsquared

Искаш ли да решаваш още такива задачи? Пробвай това упражнение.

Упражнения 2: Алгебрично използване на свойствата

Задача 2.1
 • Електричен ток
integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, 2
integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, 5
integral, start subscript, minus, 1, end subscript, cubed, left parenthesis, 3, f, left parenthesis, x, right parenthesis, minus, 2, g, left parenthesis, x, right parenthesis, right parenthesis, d, x, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да решаваш още такива задачи? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.