If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 8: Свойства на определените интеграли

Намиране на определени интеграли като се използват формули за площ

Определените интеграли са чистата площ между кривата и оста x, така че понякога може да използваме геометрични формули за площ, за да намерим определените интеграли. Виж как се прави.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

От нас се иска да намерим следните интеграли. Дадена е графиката на функцията f ето тук. Първият израз е определен интеграл от минус 6 до минус 2, от f от x, dx. Спри видеото и виж дали можеш да го изчислиш самостоятелно от графиката. Добре, границите са от х равно на минус 6 до х равно на минус 2, а определеният интеграл ще бъде лицето под графиката и над оста х. Следователно ще бъде ето тази площ тук. А как ще го изчислим? Това е полуокръжност, а ние знаем как да намерим лицето на окръжност, ако радиусът е известен. Тази окръжност има радиус 2. Радиус, равен на 2. Без значение в каква посока се отдалечаваме от центъра, радиусът на окръжността е 2. Лицето на окръжност е равно на π по r на квадрат. Тогава ще имаме π по радиуса, който е равен на 2, на квадрат. Това обаче е полуокръжност, така че ще разделя лицето на две. Има лице само 1/2 от лицето на цялата окръжност. Следователно ще получим 4π/2, което е равно на 2π. Добре, нека да решим следващия. Имаме определен интеграл от минус 2 до 1 от f от x, dx. Спри видеото и провери дали можеш да го изчислиш самостоятелно. Добре, нека го направим заедно. Намираме се от минус от 2 до 1, така че следва да бъдем внимателни тук. Един определен интеграл може да се разглежда като лицето под функцията и над оста х. Тук обаче функцията се намира под оста х. Тогава това, което ще направим, е да изчислим тази площ. Ще използваме познанията си по геометрия и разбираме, че това ще бъде отрицателна стойност за определения интеграл. Защото функцията е под оста х. На какво е равна площта тук? Има няколко начина да я разглеждаме. Може да я разделим на няколко фигури. А може да я разглеждаме и като трапец. Или да я разделим на правоъгълник и два триъгълника. Ако я разделиш по този начин, този триъгълник тук има лице от 1 по 2, по 1/2. Следователно има лице, равно на 1. Този правоъгълник тук има лице от 2 по 1, т.е. лицето му е равно на 2. След това този триъгълник тук има същото лице като първия. Има основа 1, височина 2, т.е. лицето му е 1 по 2, по 1/2. Лицето на триъгълник е равно на 1/2 по основата, по височината. Следователно тук е 1. Ако събереш тези площи, 1 плюс 2, плюс 1 е равно на 4. Може би се изкушаваш да кажеш, че ще бъде равно на 4. Спомни си обаче, че функцията е под оста х и следователно стойността на лицето ще бъде минус 4. Дорбре, нека решим следващия. Границите тук са от 1 до 4 от f от x, dx. Спри видеото и провери дали можеш да го изчислиш самостоятелно. Искаме да стигнем от тук до тук. Тоест търсим ето това лице. А как ще го изчислим? Като просто използваме формулата за лице на триъгълник – основа по височина, по 1/2. Или може да кажем, че е 1/2 по основата, която има следната дължина. Виждаме, че основата е 3 ето тук, или от 1 до 4. Следователно 1/2 по 3, по височината, която е равна на 1, 2, 3, 4, т.е. по 4. Резултатът тук ще бъде равен на 6. Добре, последният пример, но не по важност. Интеграл с граници от 4 до 6, f от x, dx. Това ще бъде тази площ ето тук, но следва да бъдем внимателни. Там функцията се намира под оста х, така че ще изчислим лицето, но ще бъде отрицателно. Това е полуокръжност с радиус 1. Лицето на окръжност е равно на π по r на квадрат. Тогава имаме π по 1 на квадрат. Това ще бъде лицето, ако имахме пълна окръжност, но в случая е само полуокръжност, така че ще разделя на 2. Понеже тази площ е над функцията и под оста х, то тя ще бъде отрицателна. Следователно ще бъде равна на минус π/2. И сме готови.