If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 8: Свойства на определените интеграли

Решени примери: Намиране на определени интеграли с помощта на алгебрични свойства

Сал смята определени интеграли на функции при дадени техни графики. За целта използва различни свойства на интегралите.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искаш ли да изчислиш определения интеграл от 3 до 3, от f от х, dx? Дадена е графиката на f от х, или на у равно на f от х, както и лицето между f от х и оста х в различните интервали. Когато разглеждаш израза, дори не се налага да поглеждаш графиката ето тук. Защото всъщност ако имам определения интеграл на коя да е функция f от x, dx, например от число а до същото това число... Тоест от една стойност до друга стойност, то резултатът от този интеграл винаги ще бъде равен на 0. Тук границите са от 3 до 3. Може да са например от минус π до минус π. Винаги ще бъде равно на 0. Един от начините да го разглеждаш, е сякаш започваме и свършваме в 3. Следователно не обхващаме никаква площ. Нека да решим още един. Тук искаме да изчислим определения интеграл от 7 до 4, от f от х, dx. Искаме да стигнем от 7 до 4. Искаме да стигнем от 7 до 4. Може би се изкушаваш да кажеш, че площта между f от х и оста х, е равна на 2. Тогава може би този интеграл е равен на 2. Основното нещо да разбереш обаче е, че тази площ е верният отговор само когато по-малкото число е долна граница, а по-голямото число е горна граница. Тоест, ако интегралът е от 4 до 7 от f от x, dx. Това нещо е равно на 2. Това нещо показва тази площ ето тук. А този интеграл на какво е равен, т.е. когато границите са разменени? Вместо да са от 4 до 7, тръгваме от 7 и стигаме до 4. Основното нещо да разбереш, когато размениш границите – а това е ключово свойство на определения интеграл – това е, че тук ще имаме тази стойност с отрицателен знак. Следователно това ще бъде равно на минус определения интеграл от 4 до 7, от f от x, dx. Следователно това ще бъде равно на минус от това, което току-що намерихме за интеграла от 4 до 7, от f от x, dx. Или това е ето тази площ. f от x е над оста х. Това е положителна площ. Тогава това нещо, т.е. този израз тук, е равен на плюс 2, но имаме знак минус отпред. Следователно първоначалният израз ще бъде равен на минус 2.