If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение върху интегриране по части

Провери уменията си за интегриране по части.

Какво е интегриране по части?

Интегрирането по части е метод за решаване на интеграли от произведение:
u(x)v(x)dx=u(x)v(x)u(x)v(x)dx
или по-съкратено:
u dv=uvv du
Можем да използваме този метод, който може да се разгледа като "обратно правило за диференциране на произведение на функции," като разгледаме един от двата множителя като производна на друга функция.
Искаш ли да научиш повече за интегрирането по части? Виж това видео.

Упражнения 1: Интегриране по части при неопределен интеграл

Нека, например, да решим неопределения интеграл xcosxdx. За да направим това, нека u=x и dv=cos(x)dx:
xcos(x)dx=udv
u=x означава, че du=dx.
dv=cos(x)dx означава, че v=sin(x).
Сега интегрираме по части!
xcos(x)dx=udv=uvvdu=xsin(x)sin(x)dx=xsin(x)+cos(x)+C
Запомни, че винаги можеш да провериш решението си, като диференцираш отговора!
Задача 1.1
xe5xdx=?
Избери един отговор:

Искаш ли да решаваш още подобни задачи? Пробвай това упражнение.

Упражнения 2: Интегриране по части в определен интеграл

Нека, например, да решим определения интеграл 05xexdx. За да направим това, нека u=x и dv=exdx:
u=x означава, че du=dx.
dv=exdx означава, че v=ex.
Сега интегрираме по части:
=05xexdx=05udv=[uv]0505vdu=[xex]0505exdx=[xexex]05=[ex(x+1)]05=e5(6)+e0(1)=6e5+1
Задача 2.1
1ex3lnx dx=?
Избери един отговор:

Искаш ли да решаваш още такива задачи? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.