If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Интеграли

3700 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

Определеният интеграл е функция, която ни дава площта под кривата на тази функция. Друго често срещано тълкуване е, че интегралът от скоростта на изменение на една функция описва натрупването на величината, чиято скорост на изменение е дадена. Можем да сметнем с приближение интегралите, като използваме суми на Риман, и да дефинираме определените интеграли, като използваме границите на сумите на Риман. Фундаменталната теорема на математическия анализ дава връзката между интегралите и производните и може да се използва, за да се изчисляват различни определени интеграли.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 560 точки за Майсторство

Упражнения

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 560 точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3700 точки за Майсторство!