If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Риманови суми с означение за сума

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Следващата графика показва сума на Риман:
Дадена е графиката на функцията f от х = х на трета степен. Оста х е разграфена от минус 0,5 до 2. Графиката представлява крива. Кривата започва в квадрант 3, движи се нагоре и завършва в първи квадрант. Областта между кривата и оста х, между x = 0 и x = 2, е оцветена. Оцветената област е разделена на 6 правоъгълника с широчина една трета. Всеки правоъгълник докосва кривата с горния си ляв ъгъл.
Кой от отговорите пресмята с приближение площта между f(x) и оста x в интервала [0;2], като използва лява сума на Риман с 6 равни подразделения?
Избери един отговор: