If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 2: Приблизително решение със суми на Риман

Риманова сума със средни точки и апроксимация на площ под крива с трапеци

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Пресметни с приближение площта между оста x и f(x)=(x3)2 от x=0 до x=6, като използваш средна сума на Риман с 3 равни подразделения.
Приблизителната площ е
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Това е чертеж, който да ти помогне да си представиш площта:
Оцветена част, ограничена от графиката на функцията f от х равно на х минус 3 в скоби на квадрат, оста х, уравнението х равно на 0 и уравнението х равно на 6.
Заседна ли?
Заседна ли?