Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 2: Приблизително решение със суми на Риман

Риманова сума със средни точки и апроксимация на площ под крива с трапеци

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Пресметни с приближение площта между оста x и f(x)=(x3)2 от x=0 до x=6, като използваш средна сума на Риман с 3 равни подразделения.
Приблизителната площ е
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Това е чертеж, който да ти помогне да си представиш площта: