If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 2: Приблизително решение със суми на Риман

Риманова сума със средни точки и апроксимация на площ под крива с трапеци

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Пресметни с приближение площта между оста x и f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, squared от x, equals, 0 до x, equals, 6, като използваш средна сума на Риман с 3 равни подразделения.
Приблизителната площ е
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Това е чертеж, който да ти помогне да си представиш площта:
Оцветена част, ограничена от графиката на функцията f от х равно на х минус 3 в скоби на квадрат, оста х, уравнението х равно на 0 и уравнението х равно на 6.
Заседна ли?
Заседна ли?